A franchise kézikönyv – általában kézikönyvek – a franchise rendszer legfontosabb dokumentációja, mely összefoglalja a rendszer know-how-át, leírja arculatát, megjelenését. Jogi és üzleti értelemben a franchise szerződés mellett a franchise kézikönyv biztosítja az átadó és átvevő közötti hosszú távú, gördülékeny üzleti kapcsolatot.

Egy jó kézikönyvet úgy kell elképzelni, hogy az abban leírtak alapján akár egy teljesen hozzá nem értő személy is képes átvevőként a franchise üzletet beindítani és működtetni. Mindezt oly módon, hogy nem csak nyereséges, de üzleti folyamatait tekintve a minta egység pontos mása a franchise átvevő üzlete.

A jól megírt franchise kézikönyvek segítségével a rendszergazda által kialakított üzleti koncepció, know-how tökéletesen tud működni az átvevők egységeiben.

A franchise kézikönyvek típusai
Minden franchise rendszer esetében a franchise rendszergazda egyéni döntése, hogy üzleti folyamatait milyen kézikönyvekben tudja a legjobban összefoglalni és átadni az átvevőknek.

  • A működési vagy üzletviteli kézikönyv a franchise rendszer működését, az átvevő által működtetett egység üzleti folyamatait, feladatait és kötelességeit mutatja be. Mint ilyen, elválaszthatatlan kelléke minden franchise megállapodásnak.
  • Az arculati kézikönyv a franchise rendszer tagjai által kötelezően alkalmazandó arculati elemeket tartalmazza.
  • A marketing kézikönyv a franchise átvevő számára a marketing folyamatokat mutatja be és szabályozza.

A fentieket figyelembe véve kiemelkedően fontos, hogy minden franchise kézikönyv a legnagyobb körültekintéssel, részletességgel és egyértelműen legyen megfogalmazva, és minden esetben az aktuális, legfrissebb állapotot tükrözze. Felületesen összeállított kézikönyvek nem biztosítják az üzleti tudás maradéktalan átadását, és nem teszik lehetővé az átvevők ellenőrzését és esetleges számonkérését sem.

Szívesen állunk rendelkezésére, ha meglévő vagy kialakítás alatt álló franchise kézikönyvével kapcsolatban tanácsadásra, véleményezésre van szüksége!